Nová akcia

12.04.2013 10:34

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.